Folidoce инструкция — Купить Софосбувир и Даклатасвир в России

Folidoce инструкция

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Anemi (Kansızlık) İlaçları » B12 Vitamini ve Folik Asit İlaçları » B12 Vitamini (Siyanokobalamin)

Etkin madde

: Her bir tablet 400 mikrogram folik asit ve 2 mikrogram siyanokobalamin (Vitamin B12) içerir.
•

Yardımcı maddeler.Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de FOLIDOCE’den en iyisonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza builacı kullandığınızı söyleyiniz.

1. FOLIDOCE nedir ve ne için kullanılır?

2. FOLIDOCE ‘yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FOLIDOCE nasıl kullanılır?

4.Olası yan etkiler nelerdir?

5. FOLIDOCE’nin saklanmasıBaşlıkları yer almaktadır.1. FOLIDOCE nedir ve ne için kullanılır? FOLIDOCE etkin madde olarak 400 mikrogram folik asit ve 2 mikrogram Vitamin B12 içerir. Sarı renkli düz, yuvarlak, tabletler halinde, 28 tabletlik opak polivinil klorür/alüminyumblister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
Folik asit bir vitamindir ve vücudunuzun yeni hücre yapabilmesi için gereklidir. Özellikle bebek sahibi olmayı planlıyorsanız ya da hamileyseniz bebeğinizin gelişimi için uygunbiçimde folik asit almalısınız. Vitamin B12, de folik asidin işlevini sürdürmesinde önemli roloynayan bir vitamindir.
FOLIDOCE, bebeklerin nöral tüp defekti örn. spina biFıda (omuriliğin alt ucunu içeren seyrek görülen bir mal formasyondur, omuriliğin fıtıklaşmasına, bağırsak fonksiyonlarının ve idrartutamamaya, bacaklarda hareket ve duyu kaybına yol açabilir) ile doğmasının önlenmesindeyararlıdır.

FOLIDOCE’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:
• Folik asit/Vitamin B12 ya da FOLIDOCE’nin yardımcı maddelerinden herhangi birinekarşı aşırı duyarlılığınız varsa
• Herhangi bir kanseriniz varsa

FOLIDOCE’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:
• Daha önce nöral tüp bozukluğu olan bir bebek doğurduysanız (ya da böyle bir bebekdüşürdüyseniz);
• Kadınsanız ve epilepsi (sara) tedavisi (karbamazepin ya da valproik asit gibi ilaçlar)görüyorsanız;
• Ailenizde nöral tüp bozukluğu varsa;
• Kadınsanız ve folik asit antagonistleri gibi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar(metotreksat, sülfasalazin) ile tedavi görüyorsanız;
• Vücudun yeterli B12 vitaminine sahip olmamasından dolayı yeterli miktarda sağlıklıalyuvarın yapılamamasına bağlı gelişmiş kansızlığınız varsa; folik asit hastalığınhematolojik belirtilerini azaltarak tanı konulmasını engelleyebileceğinden sinir sistemisorunlarının gelişmesine olanak sağlar.
Yukarıdaki durumlarda bir tablet FOLIDOCE’nin içerdiğinden daha fazla folik asit almalısınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FOLIDOCE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

FOLIDOCE yemeklerden önce alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FOLIDOCE gebelik öncesi ve gebelik sırasında nöral tüp defektinin önlenmesinde endikedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Folik asit ve Vitamin B12 anne sütüne geçmektedir. Ancak emziren bebeklerde istenmeyen etkiler beklenmez.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım yeteneği üzerindeki etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte böyle bir etki olası değildir.

FOLIDOCE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içerir; bazı şekerlere karşı dayanaksızlığınız olduğu söylendiyse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yakında kullandıysanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
¦ Simetidin, omeprazol ve ranitidin gibi anti ülser ilaçları ve magnezyum ve/veyaalüminyum tuzları içeren antiasitler (mide asidi için ilaçlar). FOLIDOCE’nin bu türilaçlardan 2 ila 3 saat sonra alınması önerilmektedir.
¦ Kloramfenikol (antibiyotik),
¦ Fenitoin, fenobarbital, primidon, valproik asit ve karbamazepin (sara nöbeti için kullanılanilaçlar)
¦ Folik asit antagonistleri (çeşitli kanserlerin tedavisinde ve romatoid artritte kullanılan birilaç olan Metotreksat)
¦ Florourasil (kanser ilacı)
¦ Kolestiramin veya kolestipol (kandaki kolesterol seviyelerini düşürmek için ilaç)
¦ Diğer olası etkileşimler: Ostrojenler (oral doğum kontrol ilaçları), kortikosteroidlerin uzunsüreli kullanımı, trimetroprim/sülfametoksazol kombinasyonu (bazı enfeksiyonlarıntedavisi), sıtma ilaçları, verem (tüberküloz) ilaçları ve alkol kötüye kullanımı
¦ Sülfasalazin (ülseröz kolit gibi bağırsağın enflamatuar hastalıklarının tedavisi içinkullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.3. FOLIDOCE nasıl kullanılırUygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: FOLIDOCE’yi daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuz ile kontrol ediniz. Genel olarak doz hamile kalmaya başladığınızdan itibaren günde 1 tablettir vehamileliğin 12. haftasına kadar devam edilir. Düzenli olarak yemeklerden önce almalısınız.Önceden nöral tüp defekti olan bebek doğurduysanız bu doz yeterli olmayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tablet bir miktar su ile birlikte yutulur.

Değişik yaş grupları:Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımına dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılar için özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliğiniz varsa FOLIDOCE dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz ayarlanacaktır.

EğerFOLIDOCE’ninetkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

FOLIDOCE’yi içerdiğinden çok daha fazla doz kullansanız bile bunun size zarar vermesi mümkün değildir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tüm ilaçlar gibi, FOLIDOCE’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
• Yüz, dudaklar, ağız ya da dilde şişlik
• Hırıltılı solunum, nefes darlığı
• Döküntü
• Kaşıntılı kabarcıklar
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FOLIDOCE’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: Yaygın:
Yaygın olmayan: Seyrek:
Çok seyrek: Bilinmiyor:


10 hastanın en az birinde görülebilir.
10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
1.000 hastanın birinden az görülebilir.
10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
• bulantı, abdominal rahatsızlık, karında gaz, iştahsızlık
• huzursuzluk ve uykusuzluk
• Vitamin B12 nedeniyle dilde şişme ve eklem ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

FOLİDOCE’yi

çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraFOLİDOCE’yikullanmayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Ruhsat sahibi:

ITF İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Emniyetevler Mah. Büyükdere Cad.Sapphire Residence Kat: 12 No: 1206Kağıthane-Levent-34415 İstanbul

Üretim Yeri:

ITALFARMACO SpAViale Fulvio Testi 33020126 Milano — İ[email protected]

Bu kullanma talimatı 06.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.

5Source: kt.ilacprospektusu.com

Онлайн подбор терапии от гепатита С

Прогресс
Укажите генотип
Вирус гепатита С имеет 6 различных генотипов, из них на территории бывшего СССР встречаются только генотипы 1,2,3.
Далее
Прогресс (1/6)
Вирусная нагрузка
Вирусная нагрузка - это количество копий вируса гепатита С в 1 миллилитре крови. Иногда она измеряется в Международных Единицах (МЕ). 1 МЕ = 4 копии.
Назад
Далее
Прогресс (2/6)
Степень фиброза
Фиброз печени имеет 5 степеней (стадий): F0(отсутствует), F1, F2, F3, F4 (цирроз). Определяется по результатам эластометрии печени (Фиброскан).
Назад
Далее
Прогресс (3/6)
Предыдущее лечение
Наличие в анамнезе неудачной попытки лечения интерферонами и рибавирином может потребовать продления курса.
Назад
Далее
Прогресс (4/6)
Принимаемые лекарства
Сопутствующие инфекции могут потребовать дополнительной осторожности в подборе терапии.
Назад
Далее
Прогресс (5/6)
Принимаемые лекарства
Некоторые препараты могут быть несовместимы с софосбувиром и ледипасвиром (даклатасвиром, велпатасвиром).
Назад
Далее
Прогресс (6/6)
Назад
Подробнее
Лекарства от гепатита C
Комбинации препаратов в зависимости от генотипа вируса
Наименование Страна Производитель Цена за курс Для каких генотипов
Софосбувир + Велпатасвир
Velpanat Индия Natco 56500₽ все
Velasof Индия Hetero 53500₽ все
Vihep SV Венесуэла Vargas 35500₽ все
Софосбувир и Даклатасвир
Hepcinat и Natdac Индия Natco 48500₽ 1, 2, 3
Sofovir и Daclahep Индия Hetero 44500₽ 1, 2, 3
Sovihep и Dacihep Индия Zydus 42500₽ 1, 2, 3
Vihep и Dacvir Венесуэла Vargas 26500₽ 1, 2, 3
Софосбувир + Ледипасвир
Hepcinat LP Индия Natco 49500₽ 1, 4
Ledifos Индия Hetero 48000₽ 1, 4
Ledihep Индия Zydus 45000₽ 1, 4
Vihep SL Венесуэла Vargas 26500₽ 1, 4
500
миллионов
человек являются носителями
вируса гепатита С
по данным Всемирной Организации Здоровья
5%
ГРАЖДАН В РФ
являются носителями
вируса гепатита С
98%
НАШИХ КЛИЕНТОВ
получают "минус" через 14 дней
после начала приема лекарств
по результатам количественного анализа
Почему надежнее приобрести лекарства именно у нас?

1.Доставка в любой город России

Мы пользуемся услугами EMS, доставка обходится по минимальной стоимости и работает без перебоев.

2.Стоимость без наценок и скрытых платежей

Мы не выставляем на сайте заниженные цены ради привлечения клиентов. У нас нет дополнительной оплаты за доставку и тому подобных хитростей. Цена, указанная на сайте неизменна.

3.Препараты действительно излечивают от Гепатита С

Да, у нас не самый большой ассортимент. Но за качество и эффективность каждого препарата, представленного у нас, мы ручаемся головой. Мы не размещаем отзывы, написанные под копирку. Вы всегда можете попросить у нас контакты наших бывших клиентов (тех, кто не против этого) практически из любого города РФ или СНГ - никакие актеры не смогут передать эмоции вылечившихся людей. По разговору вы это поймете.

Статистика развития гепатита С
  • Интерфероновые схемы лечения излечивали всего до 35-40% пациентов
  • Частота рецидивов после интерфероновой терапии составляет ~ 20%
  • Софосбувир в комбинации с даклатасвиром, ледипасвиром или велпатасвиром излечивает 98% пациентов
  • При правильно подобранной комбинации и сроке терапии рецидивов нет!
Вылечить Гепатит C
Наши сертификаты
Доставляем во все регионы РФ,
страны СНГ и страны Евросоюза
Часто задаваемые вопросы
Где гарантия что я вылечусь от гепатита С?
У меня очень малый вес, что делать?
Можно ли принимать препараты детям?
Сколько стоит и сколько времени занимает доставка по Москве?
Я проездом в Москве, можно ли получить лекарство на вокзале/аэропорту?
Сколько времени занимает доставка по России?
Нужна ли предоплата?
Какие способы оплаты возможны?